Artikler

Fra IVS til ApS

Omregistrering til ApS

Folketinget har nu, som forventet, vedtaget lovforslaget der afskaffer selskabsformen IVS som dermed ender med at blive et relativt kort bekendtskab.

Hvad så nu?

Iværksætterselskaberne er omfattet af overgangsregler der betyder, at de inden for 2 år efter lovens ikrafttræden skal omregistreres til Anpartsselskaber. Der er to muligheder for, at omregistrere Iværksætterselskaberne til Anpartsselskaber:

  • Der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand om at kapitalen på de kr. 40.000 er til stede, hvorefter selskabet kan omregistreres
  • Hvis selskabets seneste årsrapport er forsynet med en revisorpåtegning om revision eller udvidet gennemgang (blank påtegning / uden modifikationer) og selskabskapitalen og reserverne, som kan overføres til selskabskapitalen, er på samlet minimum kr. 40.000, vil selskabet kunne omregistreres til et Anpartsselskab inden for en frist af 5 måneder fra balancedagen i årsrapporten.

Manglende omregistrering

Hvis et Iværksætterselskab ikke omregistreres inden fristen udløber kan Erhvervsstyrelsen give en frist for at få omregistreringen gennemført. Overholdes fristerne fra Erhvervsstyrelsen ikke betyder det i sidste ende at selskabet vil blive overgivet skifteretten til med anmodning om tvangsopløsning.

Nyt kapitalkrav for ApS’er

Vedtagelsen af lovforslaget betyder samtidig at kapitalkravet for ApS’er nedsættes hvorfor der fremadrettet kan stiftes anpartsselskaber hvor selskabskapitalen er kr. 40.000 mod tidligere hvor kravet til selskabskapitalen var kr. 50.000.

Hvis du har et Iværksætterselskab, som du ønsker at få omregistreret til at Anpartsselskab kan du med fordel kontakte en af vores dygtige revisorer for en uforpligtende snak om mulighederne.


Kontakt os

Artiklen er forfattet af:

  • revisor, cand.merc.aud Kaspar Hartmann-Petersen på 45 17 33 21 eller khp@piaster.dk og
  • statsautoriseret revisor Niels Kristian Tordrup Nielsen på 45 17 33 17 eller nn@piaster.dk.

Såfremt du/I vil vide mere, er I naturligvis meget velkommen til at kontakte en af vores dygtige statsautoriserede revisorer.

Kontakt os

Find mere viden omkring økonomisk rådgivning, regnskab, moms eller skat på: www.piaster.dk/faq