Har du iværksætter- drømme og kunne du tænke dig 2 timers gratis rådgivning?

Kontakt os

Drømmer du om at blive selvstændig? Hos Piaster Revisorerne tilbyder vi opstartsvirksomheder og iværksættervirksomheder 2 timers gratis rådgivning. Formålet med mødet er at give dig bedre forudsætninger for at komme godt fra start med din virksomhed.


Vi drøfter naturligvis selve ideen og forretningspotentialet, og vi drøfter typisk følgende forhold i forbindelse med opstart af virksomhed:

Forretningsplan


Vi rådgiver gerne potentielle kunder i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplan, og typisk er vi involveret i følgende:
 • Budget (Likviditetsbudget/Resultatbudget)
 • Efterregningen af givne forudsætninger
 • Markedsindsigt mv.
 • Finansiering, herunder Vækstfonden og tilskud fra øvrige offentlige instanser

Virksomhedsform


I forbindelse med at der startes en virksomhed, er det relevant at få afklaret, hvilken juridisk enhed som aktiviteten skal udføres i, og der er en række muligheder, som hver især har sine fordele og ulemper, hvilket vi naturligvis gerne redegør for i forbindelse med et eventuelt møde.

Vi har nedenfor givet en kort beskrivelse af de respektive valgmuligheder:

I IVS (iværksætterselskab) er en forholdsvis ny type virksomhedsform. Virksomhedsformen er reelt et anpartsselskab, der dog kan etableres uden væsentligt indskud af kapital. Det medfører dog en række begrænsninger i forhold til udbytteudlodning mv.

Virksomhedsformen er fordelagtig til virksomheder, som skal etableres uden et egentligt kapitalbehov.

ApS eller anpartsselskab er den typiske virksomhedsform, hvis man gerne vil drive sin virksomhed i selskabsform, hvilket giver nogle særlige fordele i forhold til at begrænse hæftelsen.

Et anpartsselskab kræver, at der indskydes kr. 50.000 som selskabskapital, som ikke kan udloddes før end selskabet opløses/likvideres.

Et aktieselskab (A/S) er typisk ikke en virksomhedsform som iværksættere benytter, da det kræver at der indskydes kr. 500.000 (kan indskyde kr. 125.000 med mulighed for at selskabet kan kræve det yderlige kr. 375.000 indbetalt).

Endvidere kræver et aktieselskab, at der etableres en bestyrelse og derved tilhørende yderligere selskabsretlige, krav som skal overholdes.

En personlig virksomhed er den simpleste virksomhedsform at etablere, da den kun skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og Skattemyndighederne.
Til gengæld medfører en personlig virksomhed, at du som ”ejer” hæfter personligt, og at virksomhedens overskud vil anses som en del af ejerens personlige indkomst. Dog kan virksomhedsskatteordningens regler benyttes, hvorved der kan foretages skattemæssige optimering.

Er reelt en personlig virksomhed ejet af flere interessenter (person og/eller virksomheder), og der er generelt aftalefrihed.

I/S’er er skattetransparente og ejerne hæfter fuldt ud solidarisk.

Vi drøfter i forbindelse med opstart af virksomheden, om det vil være hensigtsmæssigt, at der:
 • Etableres et eller flere holdingselskaber
 • Etableres mellemholdingselskab i virksomheder med flere ejere
 • Etableres et selskab med licensrettigheder

Håndtering af bogholderi og administration


I forbindelse med opstart af en virksomhed er det ofte relevant at få afklaret, hvem der skal stå for selve det bogføringsmæssige og administrative i forbindelse med drift af virksomheden.

Vi har ofte erfaret, at en manglende stillingtagen til disse forhold medfører, at drømmen om egen virksomhed og den gode ide kan blive et administrativt mareridt med dertilhørende uhensigtsmæssigheder.

De forhold der ofte skal tages stilling til i forbindelse med det administrative er:
 • Hvem og hvornår skal der faktureres
 • Hvem er ansvarlig for arkivering, opbevaring og indhentning af bilag
 • Hvem står for den løbende bogføring, og hvornår skal den foretages
 • Involvering af revisor og ekstern bogholder i bogholderiet
 • Momsindberetning
 • Lønindberetning
 • Rykkerprocedurer og frister
 • Hvem er ansvarlig for betalinger mv.

Ovenstående drøftelser kan være særligt relevante i forhold til:

Skattemæssige forhold

Vi drøfter de generelle skattemæssige forhold i forbindelse med valg af virksomhedsform, herunder diverse fradragsmuligheder for omkostninger.

I denne forbindelse drøfter vi mulighederne for udnyttelse af skattekreditordningen (LL§8X), hvorved skatteværdien af et eventuelt underskud kan udbetales til virksomheden, hvis omkostninger anses som forskning.

Moms

Vi hjælper opstartsvirksomhederne med at få virksomheden momsregistreret, så der kan afregnes moms i henhold til de gældende regler.

Vi hjælper ligeledes med rådgivning omkring de respektive fradragsregler i momsloven.

Vi kan, hvis det ønskes, assistere med at foretage de løbende momsindberetninger.

Arbejdsgiverforhold

Vi drøfter i forbindelse med etablering af virksomheden, om der er behov for en arbejdsgiverregistrering.

Vi kan assistere med at sikre, at virksomheden er korrekt registreret hos myndighederne, samt at der bliver indgået en aftale med enten DanLøn eller Bluegarden, så der kan foretages indberetning af lønnen.

Vi assisterer ligeledes med at sørge for den løbende lønindberetning på vegne af virksomheden.