FAQ - Hvad er et holdingselskab

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er som udgangspunkt et selskab, som besidder kapitalandele (ejerandele) i andre kapitalselskaber. Holdingselskaber etableres ofte som følge af et ønske om at risikoafgrænse sine overskydende kapital (indtjeningen) fra en mere risikofyldt driftsaktivitet. Derfor er der typisk ikke driftsaktiviteter i et holdingselskab.

Skattemæssigt kan et holdingselskab tillige være en fornuftig løsning, da der kan foretages skattemæssig optimering i forhold til udlodning, samt at der i forbindelse med et frasalg af driftsaktiviteten kan være en skattemæssig fordel i at have etableret et holdingselskab.

Et holdingselskab kan tillige anvendes til at etablere en sambeskatning mellem flere driftsselskaber. Herved vil et skattemæssigt underskud i det ene selskab kunne modregnes i et skattemæssigt overskud i det andet selskabet. Herved reduceres den samlede selskabsskat i koncernen for det pågældende indkomstår.

Såfremt du/I vil vide mere, er I naturligvis meget velkommen til at kontakte en af vores dygtige statsautoriserede revisorer.

Kontakt os

Find mere viden omkring økonomisk rådgivning, regnskab, moms eller skat på: www.piaster.dk/faq