FAQ

Revisorerklæringer på årsregnskaber

HVAD ER REVISION?

Revision er en erklæringsform, som har til formål at sikre, at en virksomheds årsregnskab giver et retvisende billede. Formålet med revision er at skabe større tillid til informationerne oplyst i årsregnskabet.

Ved en revision kontrollerer revisor oplysningerne i årsregnskabet for at opnå høj grad af sikkerhed på sin konklusion. Derudover er det revisors opgave at sikre, at alle lovkrævede bestanddele fremgår af regnskabet. Revision sker hovedsageligt gennem efterprøvning, fysisk kontrol og observationer. Det er derfor vigtigt for revisor, at have et dybdegående kendskab til virksomheden som revideres.

Empty section. Edit page to add content here.