Artikler

Fradrag på årsopgørelsen 2018 - Tab på unoterede aktier og anparter

Hvis du har ejet aktier eller anparter (som ikke har været optaget til handel på et reguleret marked) og haft et tab på disse kan du trække dette fra som negativ aktieindkomst. Det kræver, at du i 2018 har solgt eller på anden måde afstået aktierne eller anparterne (for eksempel at selskabet er gået konkurs eller opløst).

Reglerne gælder også for IVS’er.

Skatteværdien af negativ aktieindkomst beregnes med 27 procent af de første 52.900 kr. i 2018 og 42 procent af resten. For ægtefæller er beløbsgrænsen i alt på 105.800 kr. for 2018.

Se mere på Skattestyrelsens hjemmeside her.


Kontakt os

Artiklen er forfattet af:

  • revisor, cand.merc.aud Kaspar Hartmann-Petersen på 45 17 33 21 eller khp@piaster.dk og
  • statsautoriseret revisor Niels Kristian Tordrup Nielsen på 45 17 33 17 eller nn@piaster.dk.

Såfremt du/I vil vide mere, er I naturligvis meget velkommen til at kontakte en af vores dygtige statsautoriserede revisorer.

Kontakt os

Find mere viden omkring økonomisk rådgivning, regnskab, moms eller skat på: www.piaster.dk/faq